Chính sách đổi hủy

Chính sách chung

  • Hủy hoặc đổi ngày đặt phòng tối thiểu 15 ngày trước ngày đặt phòng sẽ được chuyển trả lại 95% tổng số tiền đặt.
  • Trước 7~14 ngày đặt phòng bạn sẽ được chuyển trả 50% tổng số tiền đặt.
  • Trước 4~6 ngày đặt phòng bạn sẽ được chuyển trả 30% tổng số tiền đặt.
  • Trước 3 ngày bạn sẽ không thể hủy phòng hay đổi ngày được nữa

Ví dụ: Bạn đặt phòng ngày 11/6. Nếu bạn hủy vào ngày 4/6 sẽ được hoàn lại 50% tiền, hủy vào 7/6 thì sẽ được hoàn 30%, hủy vào ngày 8/6 sẽ không được hoàn tiền bạn nhé.

Chính sách riêng: Trà Hoa Viên – Sóc Sơn

– Khách hủy phòng trước 15 ngày mất 50% số tiền đặt cọc, Từ 14 đến 7 ngày mất 70% số tiền đặt cọc, nếu thông báo muộn sau sáu ngày mất 100% số tiền đặt cọc.

Khách chịu phí chuyển khoản