Chính sách đổi hủy

Chính sách chung

  • Hủy hoặc đổi ngày đặt phòng tối thiểu 15 ngày trước ngày đặt phòng sẽ được chuyển trả lại 95% tổng số tiền đặt.
  • Trước 7~14 ngày đặt phòng bạn sẽ được chuyển trả 50% tổng số tiền đặt.
  • Trước 4~6 ngày đặt phòng bạn sẽ được chuyển trả 30% tổng số tiền đặt.
  • Trước 3 ngày bạn sẽ không thể hủy phòng hay đổi ngày được nữa

Ví dụ: Bạn đặt phòng ngày 11/6. Nếu bạn hủy vào ngày 4/6 sẽ được hoàn lại 50% tiền, hủy vào 7/6 thì sẽ được hoàn 30%, hủy vào ngày 8/6 sẽ không được hoàn tiền bạn nhé.

*Một số khu sẽ áp dụng chính sách hoãn hủy đổi riêng. Khách hàng vui lòng tham khảo mục Thông tin khác của từng khu:

– Golden House – Sóc Sơn

…..

*Khách sạn/ Khu lưu trú chuyên nghiệp (bao gồm các khu không đặt lịch trực tiếp được trên website) vui lòng tham khảo tư vấn viên về chính sách hoãn hủy đổi riêng của từng khu

…..

————–

Nghiêm cấm mọi hình thức cờ bạc, mại dâm, sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, bóng cười và mang vũ khí, độc dược, các chất gây cháy nổ trong khuôn viên Urban Getaway. Nếu bạn vi phạm, chúng tôi xin phép được từ chối nhận phục vụ và sẽ không hoàn lại tiền cho đêm nghỉ đó. Mong bạn thông cảm và hợp tác!