Sản phẩm của chúng tôi
Hải Phòng (cách HN 100km)[1 khu]
Gia Lâm (cách HN 20km)[1khu]
Đông Anh (cách HN 20km) [1 khu]