MOUNTAIN HIDEAWAY – Triangle house 3 – Ninh Bình
  • 75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
  • 77116649_2376613892592385_5646674614508584960_n_2376613889259052
Giá
(cho cả Villa)
500.000 vnđ / đêm***
(***) Giá phòng
Xem chi tiết
  • Căn hộ
  • 1 (giới hạn)
  • 1 người (phát sinh tối đa, có phụ thu)
Xem các gợi ý khác
MOUNTAIN HIDEAWAY - Triangle house 2 - Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
500.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết
MOUNTAIN HIDEAWAY - Wooden Family house - Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
2.100.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết
MOUNTAIN HIDEAWAY - Bamboo house 2 - Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
1.600.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết
MOUNTAIN HIDEAWAY - Bamboo house 3 - Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
1.600.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết
MOUNTAIN HIDEAWAY - Bamboo house 1- Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
1.600.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết
MOUNTAIN HIDEAWAY - Bamboo tree house - Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
1.600.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết
MOUNTAIN HIDEAWAY - Triangle house 1 - Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
500.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết
MOUNTAIN HIDEAWAY - Wooden house - Ninh Bình
75474107_2376612569259184_5853890242326560768_n_2376612565925851
Giá
(cho cả Villa)
1.400.000 vnđ / đêm***
(***) Đêm ngày thường (Từ thứ 2 đến thứ 5)
Xem chi tiết