Urban Getaway

Là một mô hình mới, các khu nghỉ được chúng tôi xây dựng nhằm chia sẻ những không gian kiến trúc có thẩm mỹ, gần gũi với thiên nhiên và dân dã, để người với người gần nhau hơn, thoát khỏi đô thị đông đúc khói bụi, cùng nhau chia sẻ những giây phút dường như đã bị lãng quên bởi nhịp sống gấp gáp của thời đại công nghệ.

Thông tin liên hệ
Lương Thế Vinh, Hà Nội